1

Innledning

 • 1.1

  Denne personvernerklæringen beskriver hvordan nettstedet Lånene.no håndterer personopplysninger.

 • 1.2

  Når det oppstår endringer av rutiner som angår håndtering av personopplysninger, blir denne erklæringen oppdatert. Påvirker endringer pågående håndtering av personopplysninger, blir berørte personer informert om dette via epost i den grad dette lar seg gjøre.

 • 1.3

  Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 27 oktober 2022.

2

Definisjoner

 • 2.1

  Hvis ikke annet er spesifikt angitt, refererer følgende uttrykk til definisjonene som finnes ved siden av dem.

 • 2.2
  • GDPR Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger, om fri flyt av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46 /EC.
3

Personopplysningsansvarlig

 • 3.1

  Det er Compary AB (Gøteborg, Sverige – org. nr. 556955-1004; heretter bare "Compary") som er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger på Lånene.no. Selskapets primære virke er å eie og drifte sammenligningsportaler på internettet.

 • 3.2

  Compary kan kontaktes på epostadressen support@lånene.no og på telefonnummer +46 31-745 86 09. Comparys postadresse er Stora Badhusgatan 18, 411 21 Gøteborg, Sverige.

4

Håndtering av personopplysninger

 • 4.1

  Håndtering av personopplysninger skjer ved anvendelse av følgende funksjoner.

 • 4.2
  • Kundeanmeldelser
   Fornavn
   Når en bruker sender inn en kundeanmeldelse av en utlåner, lagres brukerens fornavn. Fornavnet lagres for at anmeldelsen brukeren har skrevet skal oppfattes som mer personlig og unik. Brukeren kan benytte pseudonym i stedet for det ekte fornavnet. Brukeren har også mulighet til å benytte sitt fulle navn. Skjer dette, vil Compary fjerne alt annet enn fornavnet så raskt som mulig.

   Epostadresse
   Brukerens epostadresse lagres for at det skal være mulig å kontakte brukeren hvis en annen bruker svarer på anmeldelsen, eller om en annen hendelse, som er relevant for anmeldelsen, oppstår.
  • Låneguiden
   Fødselsår, inntekt, kredittverdighet
   Brukerens fødselsår, inntekt og kredittverdighet lagres for at Låneguiden skal klare å generere en liste av utlånere som med størst sannsynlighet vil bevilge lånesøkeren et lån. Opplysningene kan, så lenge brukere har gitt et spesifikt samtykke, benyttes til å rette målrettet markedsføring overfor brukeren. Utover dette lagres opplysningene i anonymisert stand slik at det er mulig å bygge statistikk om utlånernes innvilgelsesgrad innenfor ulike målgrupper.

   Epostadresse
   Brukerens epostadresse lagres for at brukerens søkeresultat skal kunne sendes til vedkommende via epost. Epostadressen kan også benyttes til å sende brukeren målrettet markedsføring så lenge vedkommende har gitt en spesifikk tillatelse til dette.

   Telefonnummer
   Brukerens telefonnummer lagres hvis brukeren har oppgitt dette. Brukeren må ikke opplyse om dette for å kunne bruke låneguiden. Telefonnummeret kan benyttes til markedsføring så lenge brukeren har gitt en spesifikk tillatelse til dette.
  • Statistikk og sikkerhet
   Cookiefil/informasjonskapsel (lagres på brukerens enhet: telefon, pc, nettbrett, o.l.)
   Når en bruker kobler seg til en av Comparys servere, lagres en cookiefil på brukerens enhet. Cookiefilens ID-nummer lagres i Comparys databaser. Filen lagres for at en tilknyttet bruker skal gjenkjennes. Formålet er å gjøre tilgjengelig brukerens innstillinger selv om vedkommende ikke identifiserer seg. Cookiefilen skal ikke og kan ikke benyttes for å identifisere brukeren eller avsløre brukerens personopplysninger. Brukeren kan selv forhindre at slike filer lagres på brukerens enheter ved å justere nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Brukeren gjøres herved oppmerksom på at slike filer er nødvendige forutsetninger for at Comparys tjenester skal fungere problemfritt.

   IIP-adresse
   Brukerens IP-adresse lagres for å identifisere og blokkere brukeren hvis oppførsel utgjør en sikkerhetsrisiko.
 • 4.3

  Compary benytter de eksterne tjenestene Google Analytics (for å innhente statistikk om antallet brukere som benytter tjenesten og disses bruk av tjenesten) og Cloudflare (for å forbedre tjenestens sikkerhet og prestasjon). Også disse tjenestene kan medføre at det plasseres cookiefiler på brukerens enhet. For mer informasjon om hvilke opplysninger disse tjenesteleverandørene lagrer, henviser vi til de respektive leverandørenes personvernerklæringer. Compary forplikter seg til ikke å dele opplysninger med eksterne tjenesteleverandører hvis opplysningene kan benyttes til å identifisere en bruker.

5

Datasikkerhet

 • 5.1

  Samtlige personopplysninger som lagres på Comparys servere krypteres med et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig for å garantere at informasjonen ikke er lesbar skulle et datainnbrudd skje og informasjonen havner hos en part som ikke er behørig.

 • 5.2

  All kommunikasjon mellom brukeren og Comparys tjenester skjer via krypterte forbindelser.

 • 5.3

  Compary arbeider kontinuerlig med å identifisere og motvirke sikkerhetsbrudd. Compary forplikter seg til å informere om sikkerhetsbrudd som kan ha ført til at personopplysninger har kommet på avveie.

6

Dine rettigheter

 • 6.1

  Som registrert, har du rett til å få tilsendt en kopi av den informasjonen du er registrert med. Kopien skal inneholde samtlige personopplysninger som er registrert.

 • 6.2

  Som registrert, kan du kreve at Compary oppdaterer uaktuelle eller feilaktige personopplysninger. Du kan også be Compary om å slette enkelte eller alle opplysninger uansett om de er aktuelle eller ikke.

 • 6.3

  En forespørsel om å utnytte rettighetene over skal sendes til support@lånene.no.

7

Sletting

 • 7.1

  Brukernes personopplysninger, som lagres på Comparys servere, slettes senest etter tidspunktene som er angitt under.

 • 7.2
  • Epostadresse
   Ett (1) år etter registrering hvis ikke den registrerte brukeren tillater at opplysningen lagres lenger. En slik tillatelse må fornyes hvert år.
  • Telefonnummer
   Ett (1) år etter registrering hvis ikke den registrerte brukeren tillater at opplysningen lagres lenger. En slik tillatelse må fornyes hvert år.
  • Fornavn
   Når opplysningen er uaktuell eller når den registrerte brukeren krever at en sletting skal skje.
  • IP-adresse
   Ett (1) år etter registrering. Slettefristen forlenges automatisk med ett (1) år hver gang tjenesten benyttes.
  • Andre personopplysninger
   Ett (1) år etter registrering. Opplysningene kan lagres ytterligere ett (1) år av gangen hvis brukeren bekrefter at de fortsatt er aktuelle.
 • 7.3

  Opplysninger som brukes for statistikk kan lagres uten begrensning forutsatt at brukeren ikke kan identifiseres via opplysningene.

8

Tilsyn

 • 8.1

  Datatilsynet er den myndighet som overvåker norske nettsteders etterfølgelse av GDPR. Compary, som er personvernansvarlig for Lånene.no, står dermed under Datatilsynets tilsyn. Har du synspunkter på Comparys etterfølgelse av GDPR kan du ringe Datatilsynet på 22 39 69 00. Du kan også sende epost til postkasse@datatilsynet.no. Les mer om personvern på Datatilsynet.no.