Hva er et bedriftslån?

Du tar opp et bedriftslån for å starte en bedrift. Bedriftslån kan også brukes til å utvikle den eksisterende driften ved å investere i nytt utstyr, for eksempel. Både aksjeselskap og selvstendig næringsdrivende kan ta opp slike lån.

Banker tilbyr tradisjonelle bedriftslån mot pant i eiendom eller varelager, blant annet. Det finnes også flere alternativer til lånetypen, slik som kassekreditt, leasing og folkefinansiering. Under forteller vi deg det meste du må vite om å låne penger til oppstart og drift av bedrifter.

Sammenlign 6 bedriftslån-tilbydere

Bedriftslån oppfyller drømmer

Drømmer du om å starte en bedrift, men mangler penger for å komme i gang? Da kan et bedriftslån hjelpe deg med å realisere drømmen.

Ønsker du å ekspandere driften slik at bedriften din vokser? Også her kan bedriftslånet være det rette loddet på vektskåla.

Du trenger bare å overbevise en bank om at du har en levedyktig ide slik at den gir deg lånet du trenger.

Et tradisjonelt bedriftslån tilbys til oppstart av nye bedrifter og drift av etablerte bedrifter. Lånet tilbys først og fremst til følgende formål:

 • Investering i eiendom.
 • Anskaffelse av produksjonsanlegg.
 • Innkjøp av utstyr.

Du kan få slike lån mot at du stiller med en eller annen form for sikkerhet:

 • Du kan la banken ta pant i eiendom bedriften eier.
 • Banken kan også ta pant i varelager eller kundefordringer.

En kundefordring betyr at du har levert en vare eller tjeneste til en kunde som ennå ikke har gjort opp for seg.

At banken tar pant i eiendom eller eiendeler betyr at den kan overta panteobjektet og selge det hvis bedriften din ikke klarer å betale på lånet.

Det er også mulig å bruke kausjonister for å få bedriftslån. Selskapets daglige leder og styremedlemmer kan stille kausjon for lånet, for eksempel.

Når du stiller med sikkerhet for lånet, belønnes du med en lavere rente. Det er ikke umulig å få en effektiv rente ned mot 4–5 % (tall fra begynnelsen av 2023).

Slik fungerer bedriftslån

La oss si at du driver et bakeri. Du ønsker å investere i en større eltemaskin og trenger et lån for å finansiere kjøpet.

 1. Du søker om å få låne et beløp tilsvarende kostnaden for eltemaskinen.
 2. Banken gir deg lånet og tar samtidig pant i maskinen.
 3. Lånet utbetales i én omgang.

Du tar med deg pengene til eltemaskinselgeren og kjøper maskinen. Bedriften nyter godt av investeringen ettersom du kan selge mer bakverk og tjene mer.

Løpetiden på et bedriftslån kan være knyttet til forventet levetid på produktet du kjøper. Er det forventet at eltemaskinen skal kunne elte og kna i 5 år uten feil, får bedriften din 5 år på seg til å betale tilbake lånet.

For investeringer i eiendom, kan nedbetalingstiden være 20 år eller mer.

Det samme prinsippet gjelder for nyetableringer også. Banken tar pant i det bedriften eier, og løpetiden er avhengig av levetiden på panteobjektene.

Kan ikke bedriften stille med fysiske objekter som pant, kan én eller flere kausjonister være et alternativ for å få lån.

Rente bedriftslån

På tradisjonelle bedriftslån kan du vanligvis velge mellom tre rentevarianter:

 • Flytende rente.
 • Fast rente.
 • Rentekorridor.
 • Flytende rente
  Renten følger utviklingen i rentemarkedet. Den kan gå både opp og ned. Fordelen med flytende rente på bedriftslånet er størst når renten går ned, så klart. Du slipper å betale mer i rente enn nødvendig.
 • Fast rente
  Kobler renten fra den generelle renteutviklingen. I stedet avtaler man å binde renten på et låst nivå. Fordelen er forutsigbare lånekostnader. Ulempen er at man kan betale vesentlig mer i renter hvis den flytende renten går ned i bindingsperioden.
 • Rentekorridor
  En rentekorridor er en mellomting mellom fast og flytende rente. Renten kan fortsatt variere, men bare innenfor et nivå som avtales med banken på forhånd. En rentekorridor gir deg større forutsigbarhet enn en flytende rente, ettersom du alltid vet hva høyeste og laveste rente på lånet kan bli.

Bedriftslån rente – Ulike nivåer

Bankene som tilbyr bedriftslån med pant, er tilbakeholdne med å opplyse om hvilke renter de tilbyr. En del av årsaken er at hver enkelt lånesøknad blir vurdert individuelt.

Det nærmeste vi kommer et godt svar, er Statistisk Sentralbyrås oversikt over gjennomsnittsrenten på lån til bedrifter.

 • I desember 2022 var snittrenten på nye lån til ikke-finansielle foretak 5,08 %.
 • Dette utgjør mer enn en dobling fra bunnivået på 2,13 %, sommeren 2021.
 • Rentenivået i skrivende stund er det høyeste på 10 år.

Bankene vurderer hver enkelt søknad om bedriftslån med sikkerhet individuelt. Bedriftens lønnsomhet og hvor innbringende en investering kan bli, er faktorer som kan avgjøre hvilken rente du kan få på ditt lån.

Vi vil uansett anbefale deg å snakke med flere banker om lån. Ulike banker kan tilby forskjellig rente på det samme lånebeløpet.

Dessverre finnes det ikke lånemeglere for bedriftslån. Dermed må du gjøre jobben med å sammenligne lånetilbud og renter selv.

Beste bedriftslån uten sikkerhet juli 2024

 1. Zensum – Formidler bedriftslån uten sikkerhet (rente fra 4,9 %).
 2. Motty – Formidler bedriftslån uten sikkerhet (rente fra 6 %).
 3. Axo Finans – Formidler bedriftslån uten sikkerhet (rente fra 4,9 %).
 4. Lendo – Formidler bedriftslån uten sikkerhet (rente fra 4,9 %).
 5. DigiFinans – Formidler bedriftslån uten sikkerhet (rente fra 4,9 %).

Tøffe krav

Tradisjonelle bedriftslån er en låneform som henger svært høyt. Bankenes krav til alle som ønsker slike lån er temmelig tøffe.

Søker du om et slikt lån for bedriften din, kan du bli bedt om å vise frem en lang rekke dokumenter:

 • Bedriftens regnskap.
 • Balanse- og driftsbudsjett.
 • Likviditetsbudsjett.
 • Egenkapitaloversikt.

Er det en ny bedrift som trenger lån, eksisterer det trolig ikke et regnskap ennå. Da kan bedriftens budsjett gjøre jobben med å overbevise banken.

Bankene bruker god tid på å studere dokumentene. De forsøker å danne seg et bilde av bedriftens økonomi og betjeningsevne, altså hvor godt skikket selskapet er til å betale for seg. Det er også vanlig at bedriftens ledelse og eierstruktur granskes.

Bankene vil også vurdere fremtidsutsiktene for bedriften din. Da ser de ikke bare på hvordan bedriften din kan lykkes, men også hvordan bransjen du er en del av ser ut til å utvikle seg.

Er regnskapet og budsjettene overbevisende, kan du være temmelig trygg på å få lån.

Viser tallene store svingninger i bedriftens økonomi, kan det bli tøffere. Det er fortsatt mulig å få lån, men bankene kan komme med enda strengere krav til sikkerhet, for eksempel, at daglig leder og styremedlemmer kausjonerer for lånet.

Ha en god grunn

En av de viktigste tingene du bør tenke over før du søker om bedriftslån, er hva pengene skal gå til.

I møtet med banken, skal du i realiteten pitche ideen din. Du skal selge inn planene og visjonene dine og overbevise banken om at ideen din er lønnsom og verdt å bruke penger på.

Jo mer detaljert du er, desto bedre:

 • Lag en detaljert plan for hva bedriften skal bruke pengene på.
 • Skal du kjøpe nytt utstyr, for eksempel, bør du oppgi den nøyaktige kostnaden.

Du bør også gå grundig igjennom hva du forventer at lånet vil skape av merverdier for bedriften. Prøv å gi banken gode estimater på hvor mye bedriftens inntekter vil øke og på hvilken måte.

Kan enkeltmannsforetak ta opp bedriftslån?

Ja, det er ingenting i veien for at selvstendig næringsdrivende kan ta opp bedriftslån.

Prinsippet er det samme, enten bedriften består kun av deg elle flere tusen ansatte:

Muligheten for å få lån er til syvende og sist avhengig av om foretaket ditt har en god økonomi og at banken har tro på deg som driver bedriften.

Bedriftslån kalkulator

Du er trolig nysgjerrig på hva et bedriftslån med sikkerhet kan koste? Du er ikke alene. Mange hundre nordmenn søker etter «bedriftslån kalkulator» på nettet hver måned.

Vår favoritt, er DNBs bedriftslån kalkulator. Denne har en rekke justerbare parametere som hjelper deg med å se hvordan hvert enkelt påvirker lånekostnaden.

 • Du kan velge ulike lånetyper (serie og annuitet), antall terminer og avdragsfrihet.
 • Lånebeløp, løpetid, etableringsgebyr og rentesatser kan også justeres.

Fasiten du får, er ganske omfattende. Ikke minst gir den deg svaret på hva du kan forvente å måtte betale i nominell og effektiv rente.

Også KLPs virksomhetskalkulator er bra. Du kan leke deg med stort sett de samme parameterne som i DNB-kalkulatoren. Også her får du en fyldig oversikt over hva du kan måtte betale i renter og avdrag i lånets løpetid.

Bedriftslån eiendom

Mange benytter bedriftslån for å kjøpe og utvikle eiendom. Takket være mange års opptur i den norske byggenæringen har bankene blitt eksperter på finansiering av eiendomsutvikling.

Det finnes flere former for finansiering du kan vurdere:

 • Bedriftslån eiendom
  Et regelrett lån som kan brukes enten du skal restaurere, bygge nytt eller kjøpe en eiendom for utvikling.
 • Byggekreditt
  Bankene kan også tilby rammekreditt til bedriftskunder i forbindelse med byggeprosjekter. En slik byggekreditt kan dekke de løpende kostnadene i byggeperioden.

Bedriftslån eiendom – Kjennetegn

Hvis du aldri har lånt penger som profesjonell eiendomsutvikler, skal du få en rask innføring i hva som kjennetegner bedriftslån for eiendom.

 • Løpetiden på slike lån kan være 20 år eller lenger.
 • Bankene tilbyr både fast og flytende rente.
 • Hos noen banker kan du også få en rentekorridor.
 • Du kan velge mellom serielån og annuitetslån.

Det stilles også krav til egenkapital. I Oslo-området må du ha 40 % i egenkapital for å få eiendomslån. I resten av Norge vurderer bankene hvert bygge- eller utviklingsprosjekt individuelt.

Bedriftslån uten sikkerhet (forbrukslån)

Det stilles forholdsvis strenge krav til alle som tar opp bedriftslån. Ikke minst opplever bedrifter i startfasen at det er vanskelig å få slike lån.

Derfor må mange gründere se seg om etter andre former for finansiering av bedriften.

Noen øker huslånet for å gi bedriften starten den trenger. Andre tyr til bedriftslån uten sikkerhet, som i realiteten er rene forbrukslån.

Fordelen med bedriftslån uten sikkerhet

Det er en opplagt fordel med bedriftslån uten sikkerhet: Du slipper å pantsette bedriftens eiendeler eller eiendom. Du trenger heller ikke å vise frem budsjetter eller regnskap.

Det er ulemper også. Disse er det viktig at du kjenner til:

 • En bedrift kan ikke ta opp forbrukslån (bedriftslån uten sikkerhet).
 • Det er du som privatperson som må ta opp lånet.

Dette betyr, med andre ord, at det er du selv som er ansvarlig for at lånet betales tilbake og ikke bedriften.

Renten er en annen ulempe. Den kan bli en god del høyere enn en vanlig bedriftslånsrente.

Kjennetegn på bedriftslån uten sikkerhet

De alle fleste bedriftslånene uten sikkerhet er i realiteten forbrukslån. Dette er de viktigste kjennetegnene:

 • Lånestørrelse: Fra 5.000–600.000 kroner.
 • Nominell rente: 4,90–23,44 %.
 • Løpetid: Maks 5 år.

Et annet kjennetegn er at du kan bruke pengene på stort sett hva du vil. Ettersom bankene ikke krever sikkerhet for slike lån, legger de seg heller ikke oppi hva formålet med lånet er.

Rente bedriftslån uten sikkerhet

Som du ser i tabellen over, varierer den nominelle renten på slike lån temmelig mye. Den effektive renten, som består av den nominelle renten pluss andre kostnader, kan variere enda mer.

Her er noen av faktorene som avgjør hvor høy eller lav renten kan bli:

 • Kredittscoren din, altså hvor god økonomi du har.
 • Lånets størrelse. Store lån har vanligvis lavere rente enn mindre lån.
 • Løpetiden. Jo lenger løpetid du velger, desto lavere kan renten bli.

Det finnes et triks du kan ta i bruk for å få en så lav rente som mulig. Mer om dette snart.

Dette er kravene

Ettersom et bedriftslån uten sikkerhet er personlig, er det du som låntaker som må innfri bankenes krav. Dette er noen av de vanligste kravene:

 • Du må være 18 år eller eldre.
 • Inntekten din bør være minst 200.000 kroner i året.
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller registrerte inkassosaker.

Slik får du lavest mulig rente

Det finnes flere lånemeglere i Norge. De kan hjelpe deg med å skaffe bedriftslån uten sikkerhet som er så billig som mulig. Dette gjør de ved å la flere banker konkurrere om å gi deg lån.

Slik fungerer det:

 1. Du sender én søknad til lånemegleren.
 2. Megleren videresender søknaden til inntil 30 banker.
 3. Bankene svarer med hvert sitt lånetilbud.
 4. Banken med den laveste renten, vinner konkurransen.

Det koster ikke noe for deg som lånekunde å bruke en megler. Det er bankene som betaler ettersom det er dem som tjener på å få deg som kunde.

Beste bedriftslån

Beste bedriftslån er uten tvil bedriftslån med sikkerhet. Ser du bort fra stipend, legater og andre stønader, finnes det ikke billigere finansiering enten du skal starte opp eller utvide en bedrift.

Problemet er dette: Tradisjonelle bedriftslån henger høyt. Du kan mene så mye du vil at du har verdens beste ide eller bedrift. Så lenge du ikke kan overbevise banken om det samme, må du trolig se langt etter et billig bedriftslån.

For mange gründere og bedriftseiere kan bedriftslån uten sikkerhet være et godt alternativ.

Dessverre er muligheten liten for at du kan få en like lav rente som på sikrede bedriftslån, men du slipper å stå med lua i hånda i banken. Du bestemmer selv hva lånet skal brukes til. Du slipper å overbevise kunderådgivere i banken som trolig ikke har særlig god greie på din bransje uansett.

Vær klar over at du kanskje kan unngå å låne penger i det hele tatt. Det finnes, blant annet, en rekke støtteordninger for næringslivet du kan få hjelp av.

Andre finansieringsformer for bedrifter

Bedriftslån, enten de er med eller uten sikkerhet, er ikke de eneste kildene til finansiering av oppstart eller drift av bedrifter. Det finnes en lang rekke alternativer du kan vurdere:

Lån skreddersydd for småbedrifter

Skal du starte en forholdsvis liten bedrift, slik som et enkeltpersonsforetak, kan du vurdere mindre bedriftslån skreddersydd for småbedrifter. Nordea er en av bankene som har et slikt produkt.

 • Lånet har ikke etableringsgebyr.
 • Du kan låne 250.000 kroner på det meste.
 • Du, eller noen du kjenner, kausjonerer for lånet.

Ettersom Nordea vil at noen skal kausjonere for lånet, slipper du å stille med eiendeler eller eiendom som panteobjekter.

Renten på Nordeas tilbud er for tiden 9,20 %. Dette er ikke ille, men du kan kanskje få enda lavere rente hvis du velger et bedriftslån uten sikkerhet, som også har en høyere grense for maks lånebeløp (600.000 kroner).

Offentlige lån og tilskudd

Norge er, uansett hva noen sier, et av verdens beste land å starte og drive en bedrift i. Det finnes, blant annet, en lang rekke offentlige og statlige finansieringstilbud din bedrift trolig kan ta del av.

1. Innovasjon Norge

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier Innovasjon Norge sammen med fylkeskommunene. Her kan du låne penger eller få økonomisk støtte og garantier til bedriften din.

Har du og din bedrift en unik ide, som kan skape verdier og nye arbeidsplasser, står dere sterkt når selskapet skal vurdere søknaden deres.

2. Kommuner og fylkeskommuner

Flere fylkeskommuner har i varierende grad støtteordninger for etablerere og bedrifter som kan bidra til flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionene. Ordningene er først og fremst tilskudd dere kan søke om å få.

Noen kommuner har også tilsvarende løsninger, slik som egne fond for utvikling av lokalt næringsliv.

3. NAV

Det er også mulig å få en viss økonomisk støtte av NAV som etablerer av en bedrift. Mottar du allerede dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, kan du søke om å få beholde disse støtteordningene mens du utvikler eller starter din egen næring.

Du kan beholde støtten i 3, 6 eller 12 måneder. I tillegg kan NAVs eksperter hjelpe deg med å bedømme om bedriftsideen din er liv laga eller ikke.

Crowdfunding (folkefinansiering)

Crowdfunding, også kjent som folkefinansiering, har på få år blitt en ettertraktet finansieringsmetode for oppstart av små og store bedrifter. I stedet for å vekke begeistring hos et fåtall store investorer, forsøker man å lokke et stort antall privatpersoner til å investere i bedriften.

Det finnes flere norske plattformer for folkefinansieringer. De fleste er i realiteten verktøy for digital kronerulling hvor de beste ideene og konseptene vinner. Dette er noen av de mest kjente:

 • Folkeinvest – Aksjebasert folkefinansiering av etablererbedrifter.
 • Perx – Folkefinansierte lån til bedrifter.
 • Dealflow – Lar folk flest kjøpe aksjer i oppstartsselskaper.
 • Kameo – Folkefinansierte lån til eiendomsutvikling.

Det norske folkefinansieringstilbudet kan i grove trekk deles i to:

 • Folkefinansierte lån som et alternativ til tradisjonelle bedriftslån.
 • Aksjesalg som gir eierandeler og muligheter for fremtidig utbytte.

Uansett hvilken metode du snuser på, bør du være klar over at det allerede er en knallhard kamp om folkeinvestorene. Du kan vinne investorenes gunst med å lage gode prospekter og være aktiv i kampanjeperioden. Det hjelper selvsagt at du har en ide eller et produkt mange har tro på.

Lykkes du, kan veien til en realisering av planene være kort. Den nettbaserte eiendomstjenesten Solgt.no hentet inn 20 millioner kroner på 6 timer for en tid tilbake.

Kassekreditt

Har du et kredittkort? Da vet du trolig at kortet har en kredittgrense og at du bare betaler rente av kreditten du har benyttet.

Kassekreditt for bedrifter fungerer langt på vei likedant.

Når du inngår avtale med en bank om kassekreditt, får du en kredittramme du forvalter selv. Du må betale rente for kreditten, men bare for den du til enhver tid benytter.

 • Kassekreditt tilbys vanligvis for ett år av gangen og kan fornyes automatisk.
 • Du kan måtte betale noen få prosent av kredittrammen som provisjon til banken.
 • Fungerer bra som en buffer mot uforutsette og akutte pengebehov.
 • Det er ikke uvanlig med en nominell rente på 10 % per år.
 • Mange banker krever kausjon eller andre garantier for å gi deg kassekreditt.

Mange bedrifter kan benytte kassekreditt. Denne typen finansiering er spesielt utbredt blant bedrifter som må legge ut større summer for et varelager, for eksempel.

 1. Først må man betale varene man skal selge med kassekreditten.
 2. Salgsinntektene som kommer senere, går til å dekke den utestående kreditten.

Bankgaranti

Bankgarantier er også verktøy du kan putte i bedriftens økonomiske verktøykasse. Den vanligste formen er betalingsgarantier, men det finnes også lånegarantier og husleiegarantier, for eksempel.

Som navnet sier, er dette en garanti, stilt av en bank, om at en vare eller tjeneste vil bli betalt uansett.

Garantien kan hjelpe deg hvis bedriften din får akutte betalingsvansker overfor leverandører. Dette kan skje hvis en eller flere kunder ikke har gjort opp for seg i tide, for eksempel.

At en bank gir deg ryggdekning på denne måten kan være verdifullt når du skal forhandle kontrakter og avtaler også.

 • Du må betale en provisjon til banken som gir deg garantien, ofte en prosentvis andel av garantibeløpet.
 • Det er også vanlig å kreve at den som mottar garantien betaler et etableringsgebyr.

Leasing

Visste du at det meste en bedrift trenger kan leases? Leasing kan være et alternativ til bedriftslån. De fleste storbankene har egne løsninger for leasing til bedrifter.

Slik fungerer det:

 • Banken kjøper utstyret du ønsker å leie (det er banken som eier utstyret).
 • Du leier utstyret i en avtalt periode, vanligvis 3–7 år.
 • Når leasingperioden er over, kan du kjøpe utstyret, fortsette leasingen eller levere det tilbake.

Ønsker du fortsatt å leie leasingobjektene etter at den opprinnelige leieperioden er over, kan prisen du må betale bli sterkt redusert. Du har også full rett til å bestemme hvilken leverandør banken skal kjøpe utstyret av.

Dette er bare noe av hva du kan lease via bankene eller egne leasingselskaper:

 • Datautstyr, møbler og annet kontorutstyr.
 • Verktøy og annet produksjonsutstyr.
 • Kjøretøy, anleggs- og jordbruksmaskiner.
 • Båter og fly.

Det meste kan faktisk leases så lenge det kan flyttes ved behov. Sagt på en annen måte, kan du leie eltemaskinen vi nevner over, men ikke det elektriske anlegget som er montert i bakeriet.

Den umiddelbare fordelen med leasing er at du slipper å stille med store beløp i form av lån eller egenkapital for viktige anskaffelser. I tillegg slipper du å forskuddsbetale moms.

Om det lønner seg, er derimot et åpent spørsmål som kan ha ulike svar.

Vi anbefaler at du kontakter flere aktører og ber dem om tilbud. Deretter må du regne på hva leasing koster sammenlignet med å lånefinansiere anskaffelsene.

I tillegg kan leasing kreve at bedriften allerede har inntekter. Leasingkostnadene løper fra dag én. Det bør ikke gå for lang tid fra at du får levert utstyret til at du betaler den månedlige leasingavgiften.

Factoring

Hvis du og bedriften din i stor grad selger varer eller tjenester til andre, kan factoring hjelpe dere med å opprettholde en god likviditet.

Kort fortalt fungerer factoring slik:

 1. Du leverer produktet til kunden.
 2. Du gir factoringselskapet beskjed om å fakturere kunden.
 3. Samtidig som selskapet sender fakturaen til kunden, forskutterer det betalingen.

Dermed er du garantert å få betalt for jobben. Du slipper å vente på at kunden betaler. Du slipper også å håndtere purringer og inkasso, ettersom factoringselskapet fikser dette også.

Det er selvsagt ikke gratis å bruke en factoringtjeneste. Du må vanligvis betale en liten provisjon på hver faktura selskapet sender ut på dine vegne.

Fordelen er at du slipper å bekymre deg for at kundene ikke skal gjøre opp for seg.

Vanlige spørsmål om bedriftslån

Hva er et bedriftslån?
Hva kreves for å få bedriftslån?
Hva er normal rente på bedriftslån?
Hva innebærer det å stille sikkerhet for bedriftslån?
Hvor mye egenkapital må man ha for å starte en bedrift?
Er det mulig å få bedriftslån uten egenkapital?
Kan enkeltmannsforetak ta opp lån?